skip to Main Content

Dienstverlening van Stipwerk Advies

Stipwerk Advies verleent diensten op het gebied van procesmanagement, projectleiding, interim-management of advies. Kijk bij uitgevoerde opdrachten wat onze dienstverlening in de praktijk heeft betekent.

Procesbegeleiding

Dit kan door middel van een eenmalige bijeenkomst, zoals een workshop, brainstormsessie of een andere werkvorm. Ook kan een proces met aantal stappen worden begeleid. Onze rol daarbij is de deelnemers aan het woord te laten en/of uit te dagen op de inhoud om tot het gewenste resultaat te komen.

Projectleiding

Projectmatig werken om het gewenste eindresultaat te realiseren binnen een bepaalde tijd. Na het uitwerken van een plan van aanpak stemmen we met de opdrachtgever af over het doel, de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende planning met eventueel tussenliggende go/nogo-beslismomenten.

Interim-management

Een leidinggevende functie kan voor een periode vacant zijn. In die situaties kunnen wij door tijdelijke inzet zorgen voor continuïteit in de aansturing van een team of afdeling. Naast de gebruikelijke taken en activiteiten van een leidinggevende kunnen eveneens afspraken gemaakt worden voor het begeleiden en/of doorvoeren van veranderingen.

Procesmanagement.

We bieden concrete ondersteuning om een proces te beschrijven. Daarbij kan ook naar verbeterpunten en/of procesrisico’s gekeken worden.

Uiteindelijk doel is het overdragen van de beschreven werkzaamheden en bijbehorende kennis en ervaring aan de medewerkers van de eigen organisatie. Zo borgen we van de kwaliteit van de in kaart gebrachte processen.

Advies

Voor een specifiek vraagstuk, een probleem of knelpunt kan Stipwerk Advies een onderzoek uitvoeren en oplossingen aandragen. Afhankelijk van de vraag en wensen die een opdrachtgever heeft, stellen we een advies op of komen met een mogelijke strategie of aanpak.

Back To Top