skip to Main Content

In 2020 is er door Stipwerkadvies een onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een eigen energiebedrijf na een voorafgaand verkennend onderzoek door de gemeente in 2019. De uitkomsten van het onderzoek zijn opgenomen in een rapportage (zie: link) voor verdere besluitvorming door de gemeenteraad over een energiebedrijf in Dalfsen.

Er is gebruik gemaakt van informatie van enkele ‘best practices’ bij andere gemeenten en beschikbare onderzoeken. Voor het definitief opstarten van een eigen energiebedrijf zal aanvullend specialistisch advies nodig zijn voor de eigen specifieke situatie en uitwerking, de geldende wet- en regelgeving en om risico’s te beperken. Gedurende de onderzoeksfase is samengewerkt en overlegd met de Duurzame Dorpen in de gemeente Dalfsen.

De geadviseerde vervolgstappen zijn:
• Voorbereiding, quickscans en aanvullend (specifiek) advies voor het energiebedrijf.
• Bepalen (ruimtelijke) kaders en andere randvoorwaarden grootschalige energieopwekking.
• Bepalen concreet project voor zon en of wind met uitwerking van specifieke businnes case(s).
• Oprichting energiebedrijf.
• Ontwikkelen energieopwekkingsproject(en).
• Participatie en communicatie gedurende de genoemde vervolgstappen.

Back To Top