skip to Main Content

Voor een Duitse leverancier van hulpmiddelen is de strategie en plan van aanpak opgesteld om te komen tot de introductie van het innovatief medisch behandelconcept bij ziekenhuizen in Nederland.

Back To Top