skip to Main Content

Het besluitvormingsproces voor de Rechterensedijk in Dalfsen is door ons begeleid voor een definitief besluit over de te realiseren verkeerstechnische oplossing. Het besluitvormingsproces bevatte een aantal stappen met inbreng van burgers, lokale organisaties en deskundigen, uitmondend in een openbare interactie-avond met de gemeenteraad. Onze kracht lag in het houden van focus op het proces en daarbij de inhoud aan anderen over te laten.

Na het unanieme besluit door de gemeenteraad is een meervoudige onderhandse aanbesteding voor de detailuitwerking door ons uitgevoerd.

Back To Top