skip to Main Content

Bij de NoordWestGroep in Steenwijk wordt tijdelijk ondersteuning geleverd voor de realisatie van een duurzaamheidsproject. In korte tijd zijn acties ondernomen op het tempo weer in het project terug te krijgen en tot afronding van het gewenste resultaat te komen. In plaats van in moeilijkheden wordt er gedacht in mogelijkheden om tot gewenste oplossingen te komen.

Coördinatie vindt plaats met adviesbureaus, installateurs, netbeheerder en overig betrokken organisaties om een PV-installatie volledig operationeel te krijgen. Ook wordt alvast verder gekeken naar andere maatregelen voor een duurzaam bedrijf.

Back To Top