skip to Main Content

Voor Zilveren Kruis zijn een aantal opdrachten uitgevoerd in het kader van administratieve organisatie en interne control (AO/IC), zoals het opstellen en onderhouden van een afdelingshandboek. Hierin zijn de activiteiten, de tools en systemen, afspraken, procedures, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rapportageformats, sjablonen, aanpak control cyclus beschreven.

Daarnaast zijn de jaarlijkse integrale controle plannen samengesteld/opgesteld voor de basisverzekering (Zvw) en de langdurige zorg (Wlz). Voor de externe verantwoording van de rechtmatige zorgkosten/schade zijn (controle)staten opgesteld met de koppeling tussen de polisvoorwaarden (Zvw) respectievelijk de Nza-voorschriften en de interne beheersmaatregelen. De gestructureerde aanpak en accurate verwerking maakten deze opdracht tot een succes.

Back To Top