skip to Main Content

Het opstellen van het uitvoeringsverslag en de bestuurlijke verantwoording voor het Zorgkantoor Wlz van Zilveren Kruis is door ons gecoördineerd. Aan de hand van een gestructureerde aanpak zijn acties uitgezet bij betrokken afdelingen. De door de afdelingen aangeleverde teksten zijn getoetst aan de voorschriften van de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Door ons zijn de teksten samengevoegd tot een uniform geheel en is de redactie uitgevoerd. In een gestructureerd proces met een aantal terugkoppel- en feedbackmomenten is uiteindelijk een definitief rapport opgeleverd aan de directie van het Zorgkantoor.

Back To Top