skip to Main Content

Voor de gemeente Dalfsen is in de rol van gemeentelijk projectleider vanaf 2014 een haalbaarheidsonderzoek voor het kulturhus in Nieuwleusen uitgevoerd. Voor de besluitvorming zijn de benodigde college- en raadsvoorstellen opgesteld.

Bij de start van het project zijn een aantal werksessies georganiseerd met deelnemende organisaties om het vereiste draagvlak, betrokkenheid en samenwerking tot stand te brengen. De eigen en authentieke aanpak voor ‘de verbinding, de samenwerking en het delen’ in dit project bleek cruciaal voor het succesvolle vervolg met de betrokken organisaties en daardoor voor een positieve besluitvorming door de gemeenteraad.

Na het onderzoek is in dezelfde rol van projectleider namens de gemeente de ontwerpfase (gebouw en beheerorganisatie) en de bouw begeleid met afstemming tussen de gemeentelijke organisatie, deelnemende organisaties en externe (bouw)partijen. Het project is op tijd en binnen budget gerealiseerd.

Na de oplevering is de nazorg begeleid.

Back To Top