skip to Main Content

Voor de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zorgt Stipwerk Advies voor de projectleiding en coördinatie bij het voorbereidingsproces voor de realisatie van het een windpark in de gemeente Staphorst. Het windproject levert een bijdrage aan de provinciale doelstellingen van windenergie op land.

In een korte periode van circa anderhalf jaar zijn onderzoeken en een mer (milieueffectrapportage) uitgevoerd en is de omgevingsvergunning en de subsidie SDE+ aangevraagd. Op basis van een plan van aanpak is vanaf medio 2018 gestuurd op tijd en kwaliteit om de deadline van de SDE+ subsidie in oktober 2019 te halen.
Tijdens het project is veelvuldig afgestemd tussen de verschillende stakeholders, de gemeente en de coöperatie.

Het succes van deze opdracht zat in het bepalen van de kritieke mijlpalen in het project, het tijdig aansturen van de daarvoor benodigde acties in het proces en het op tijd informeren van betrokken partijen. De uitwerking voor een 100% lokale participatie en profijt is eveneens een succes van dit windplan. In 2020 wordt de bouw van het windpark voorbereid in samen werking met andere adviesbureaus.

Back To Top