skip to Main Content

Tijdens de toenemende vluchtelingenstroom naar Europa in 2015 is bij een gemeente een QuickScan uitgevoerd voor mogelijke langdurige noodopvang voor ruim 100 vluchtelingen in meerdere kleinschalige (nood)opvanglocaties. Hierbij is samengewerkt met de Veiligheidsregio en het COA. Na de QuickScan zijn voorbereidingen gecoördineerd binnen de gemeente om ervoor te zorgen dat er een integraal draaiboek klaar lag (concrete locaties met civieltechnische inrichting en de menskant: de zorg, welzijn en sociaal maatschappelijke aspecten). Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en snel schakelen speelden een belangrijke rol bij deze opdracht.

Back To Top