skip to Main Content

Quick scan en analyse

Tijdens de toenemende vluchtelingenstroom naar Europa in 2015 is bij een gemeente een QuickScan uitgevoerd voor mogelijke langdurige noodopvang voor…

Procesmanagement (afgerond)

Voor Zilveren Kruis zijn een aantal opdrachten uitgevoerd in het kader van administratieve organisatie en interne control (AO/IC), zoals het…

Procesmanagement

Het opstellen van het uitvoeringsverslag en de bestuurlijke verantwoording voor het Zorgkantoor Wlz van Zilveren Kruis is door ons gecoördineerd.…

Advies en projectondersteuning

Voor een Duitse leverancier van hulpmiddelen is de strategie en plan van aanpak opgesteld om te komen tot de introductie…

Back To Top