skip to Main Content

2021 Procesbegeleiding duurzaamheid

Bij de NoordWestGroep in Steenwijk wordt tijdelijk ondersteuning geleverd voor de realisatie van een duurzaamheidsproject. In korte tijd zijn acties…

2015 Quick scan en analyse

Tijdens de toenemende vluchtelingenstroom naar Europa in 2015 is bij een gemeente een QuickScan uitgevoerd voor mogelijke langdurige noodopvang voor…

2015 Procesmanagement

Voor Zilveren Kruis zijn een aantal opdrachten uitgevoerd in het kader van administratieve organisatie en interne control (AO/IC), zoals het…

2016 Procesmanagement

Het opstellen van het uitvoeringsverslag en de bestuurlijke verantwoording voor het Zorgkantoor Wlz van Zilveren Kruis is door ons gecoördineerd.…

Back To Top